Praktisch

We starten met een intakegesprek. Voor de behandeling van kinderen is er een intakegesprek met de ouders. In dit gesprek kunnen problemen en hulpvraag duidelijk gemaakt worden. Hierna wordt er twee tot drie keer gewerkt om te onderzoeken wat de beste behandelmethode is voor de problematiek waarvoor u komt. In samenspraak wordt er daarna een therapieplan opgesteld voor de behandeling.

De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en het verloop van de therapie. Mijn ervaring heeft geleerd dat het voor kinderen kan gaan om een serie van 7-12 bijeenkomsten. Voor volwassenen spreken we meestal 10-12 bijeenkomsten af waarna eventuele verlenging kan plaatsvinden.

In overleg wordt de behandeling geëvalueerd en afgerond.
De therapie is individueel en vindt één tot twee keer per week plaats.
In overleg kan er contact worden opgenomen met uw huisarts en eventuele andere behandelaars.

Kosten bedragen E 70,- per sessie van 60 minuten.
Voor kinderen tot 8 jaar zijn de kosten E 52,50 per sessie van 45 minuten.

Er is meestal een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, raadpleeg daarvoor uw verzekeringspolis.