Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische en psychosomatische klachten. Kunstzinnige therapie kan zich richten op het veranderen van gedragspatronen, op het leren herkennen en uiten van gevoelens of op het verwerken van een bepaalde gebeurtenis, zoals het verlies van een dierbare of een ontslag. Ook kan het een bijdrage leveren aan de behandeling van spanningsgerelateerde hoofdpijn en buikpijn (zie verder bij het werken met volwassenen en kinderen).

Beeldend materiaal

Het werken met beeldend materiaal staat in deze therapiepastelkrijt
centraal. Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindwerkstuk waarop gereflecteerd kan worden. Problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar. Uiteindelijk is niet het product, maar het proces dat je gaat is belangrijk.

Ervaring met kunstzinnig werken is niet nodig.    

schilderenDe behandeling wordt afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Zo kan er, afhankelijk van de hulpvraag, gekozen worden voor schilderen met aquarel of acrylverf, voor tekenen met potlood, houtskool of pastelkrijt of voor boetseren.

Er wordt hierbij rekening gehouden met de draagkracht van de cliënt en met de levensfase waarin de cliënt zich bevindt.

houtskoolklei